Bericht

Verdeelplan 2018

22-aug-2017

Landelijk Verdeelplan 2018 "Medische Vervolgopleidingen"

De beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het toewijzingsproces om tot een toewijzingsvoorstel en een verdeelplan te komen valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Hier vindt u per jaar de relevante documenten.