Revalidatiearts worden

De opleiding tot revalidatiearts duurt in de meeste gevallen zo’n 3,5 tot 4 jaar afhankelijk van de individuele situatie. De AIOS revalidatiegeneeskunde in het opleidingscircuit Rotterdam zijn werkzaam binnen de 3 opleidingslocaties van Rijndam (Westersingel, Ringdijk / Sitterstraat en Erasmus MC) en in het Maasstad Ziekenhuis. Ook werkt Rijndam samen met het Universitair Ziekenhuis Gent.

Opleider bij Rijndam Revalidatie is Loes Swaan (revalidatiearts locatie Westersingel), samen met plaatsvervangend opleider dr Jetty van Meeteren (revalidatiearts locatie Erasmus MC). De revalidatieartsen van de Westersingel zijn werkzaam o.a. op het gebied van (hoge) dwarslaesies, beenamputatie, niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn en klinische kinderrevalidatie. Bij de locatie Erasmus MC wordt gewerkt in een academische revalidatiesetting op het gebied van (acute) traumarevalidatie, amputatie en prothesiologie bovenste extremiteit en daarnaast op het gebied van neuromusculaire aandoeningen en klinische bewegingsanalyse. De locatie Ringdijk / Sitterstraat heeft poliklinische kinderrevalidatie voor alle diagnosegroepen (o.a. Cerebrale Parese, ernstige meervoudige beperkingen). Opleider revalidatiegeneeskunde bij het Maasstad Ziekenhuis is Mirjam Veen-van der Velde en er is een gezamenlijk loco-regionaal opleidingsplan voor het circuit Rotterdam (Rijndam Revalidatie en Maasstad Ziekenhuis) binnen het OOR-ZWN. De AIOS doen als onderdeel van hun opleiding wetenschappelijk onderzoek, dit is in de meeste gevallen binnen een van de onderzoeksthema’s van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC (afdelingshoofd prof dr Gerard Ribbers), maar er zijn ook andere mogelijkheden binnen Rijndam. De eerstvolgende opleidingsvisitatie zal plaatsvinden in 2021.

Zie ook de website van de Vereniging van Revalidatieartsen VRA: https://revalidatiegeneeskunde.nl/revalidatiearts-worden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen opleidingsbureau@rijndam.nl