Train de trainer

Begeleiding van aios (TtT lll)

Deze training is gericht op het versterken en verbeteren van het didactisch handelen van de medisch specialist die voor de taak staat een gestructureerde en effectieve leeromgeving te organiseren voor de aios. Tijdens deze training gaan we in op de samenhang tussen KPB, voortgangsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Link naar de website

 
 

Organisatie van de opleiding (TtT lV)

“Organiseren, coachen en delegeren op didactische wijze”

Met ingang van 1 januari 2011 is het nieuwe kaderbesluit van de CCMS (Centraal College Medisch Specialisten) in werking getreden en hierdoor worden er andere eisen gesteld aan de opleiding voor wat betreft competentiegericht opleiden, kwaliteitsbewaking van de opleiding en het toetsen en beoordelen van aios. Deze training biedt u naast de nodige didactische vaardigheden ook handvatten om uw opleiding nog verder te professionaliseren.

Link naar de website