Train de trainer

Begeleiding van aios (TtT lll)

Organisatie van de opleiding (TtT lV)