Details

Corona en opleiding tot specialist

24-mrt-2020

De coronaproblematiek vraagt veel inzet en flexibiliteit van iedereen. Maar wat betekent dat voor je opleiding?

De coronaproblematiek vraagt veel inzet en flexibiliteit van iedereen. Dat geld ook voor onze AIOS. Zowel om praktische- als patiëntveiligheidsredenen is het op dit moment ongewenst om ingewerkte aios van opleidingsinstelling te laten wisselen. Goed inwerken is nu ondoenlijk  en kost te veel tijd. Optimale inzetbaarheid van alle medewerkers in de zorg is dwingend noodzakelijk. In dat kader worden aios op veel plekken al meegenomen in de voorbereidingen op inzetten op andere plekken dan het eigen specialisme.

 Het Dagelijks Bestuur van de OOR ZWN  heeft dan ook besloten  ook om de aios binnen de OOR ZWN  voorlopig tot 1 mei 2020 niet van opleidingsinstelling te laten wisselen. De mogelijkheid tot verlenging van deze periode tot na 1 mei 2020 blijft op dit moment open. Het DB OOR ZWN zal daarvoor midden april een besluit over nemen.

 Er kunnen op individuele gronden redenen zijn om van het huidige voorstel af te wijken. Wij gaan er van uit dat dat in de geest van samenwerking binnen de OOR ZWN wordt bekeken.

 Het blijft belangrijk om in de plannen rondom inzetbaarheid de aios te betrekken. Wij realiseren ons dat er veel praktische haken- en ogen zijn, onder andere op personeels- en opleidingsgebied.

 We verwachten dat de hoofden van de opleidingen en opleidingsinstellingen, de opleiders en de aiossen samen in staat zijn om oplossingen  te vinden. De RGS steunt hen daarin en denkt zo nodig mee.  

 

 
What do you want to do ?
New mail

AIOS Corona oorzwn