Individualisering

Indivualisering opleidingsduur

Meer weten over individualiseren en hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen: bekijk deze video: