Klinisch Excellentie Traject

Waarom een Klinisch Excellentie Traject?

Het Klinisch Excellentie Traject (KET, voorheen dedicated schakeljaar) is een reactie op de bezuinigingen die in het regeerakkoord zijn afgesproken rond de vervolgopleiding tot medisch specialist. Hierin staat dat er in 2020 €270 miljoen per jaar bezuinigd moet zijn; dit is zo’n 33% van het totale budget dat voor de medische vervolgopleidingen gereserveerd is. Een deel van dit bedrag kan worden opgevangen door de introductie van dit KET binnen de opleiding Geneeskunde. Het idee is dat deelnemers, door het behalen van eerder verworven competenties (EVC's), maximaal een half jaar vrijstelling kunnen krijgen op de vervolgopleiding.

Het KET is een samenwerkingsproject van de NFU, NVZ, OMS, Jonge Orde, LVAG en de KNMG.

Wat is het?

Het laatste jaar van de opleiding Geneeskunde is op dit moment vrij in te delen. Zo kan zelf worden bepaald waar de serie 3-coschappen (keuze coschappen (2 x 3 weken) en oudste coschap (12 weken))  worden gelopen, zowel wat betreft specialisme als instelling. Ook kan een eigen invulling gegeven worden aan de locatie waar het masteronderzoek (21 weken) wordt volbracht. In totaal mag dus 39 weken naar eigen inzicht worden ingedeeld. Binnen het KET worden al deze onderdelen samengevoegd. Alles wat je in dat jaar doet, zul je doen in 1 of 2 ziekenhuizen onder de begeleiding van de opleider van het desbetreffende specialisme. Je zult intensiever begeleid worden dan tijdens je reguliere coschappen en je zult meer competenties aangeleerd krijgen, waardoor je potentieel korting kunt krijgen op de vervolgopleiding.

Het is de bedoeling dat er vanuit het specialisme opleidingsplekken gekoppeld worden aan de coassistenten die aangenomen zijn voor het KET. Echter, zowel de opleider als de coassistent kan na het schakeljaar afzien van de vervolgopleiding; het is dus geen garantie. Bovendien verschilt per opleiding hoeveel coassistenten worden aangenomen en hoeveel opleidingsplekken daarvoor beschikbaar zijn; er kunnen maximaal 3 coassistenten aangenomen worden voor één opleidingsplek.

 

Wie doen mee?

Niet alle afdelingen doen mee met het KET. De specialismen die het programma wel volgen, zijn:

  • Anesthesiologie
  • Gynaecologie en Verloskunde
  • Heelkunde
  • Huisartsgeneeskunde
  • Interne Geneeskunde, Cardiologie, MDL, Geriatrie
  • Kindergeneeskunde
  • Orthopedie
  • Pathologie
  • Psychiatrie
  • Radiologie

Hoe ziet een schakeljaar eruit?

Voor de verschillende opleidingsplannen m.b.t. het KET  verwijzen we naar de website van de opleiding Geneeskunde.

Wie kan solliciteren en hoe?

Studeer je af in 2017 of begin 2018 en heb je je keuze coschap, oudste coschap en masteronderzoek nog niet afgerond, dan kunt u tot 15 december 2016 een gooi doen naar deelname aan het KET in 2017. De sollicitatieprocedure wordt gecoördineerd door de Erasmus MC Desiderius School. De opleiders voeren echter zelf de gesprekken en selecteren de eindkandidaten. De wervingsronde loopt t/m 15 december 2016; tot die datum kun je je belangstelling voor deelname aan het KET kenbaar maken door je sollicitatie met CV te richten aan:

mevrouw drs. M.S. Beekman-Evers, senior onderwijskundig adviseur van de Erasmus MC Desiderius School

en per e-mail te sturen naar 

dedicatedschakeljaar@erasmusmc.nl

Vergeet daarbij niet je studentnummer te vermelden.