Visie op opleiden en onderwijs

De OOR ZWN wil een optimale opleiding van basisartsen en medisch specialisten realiseren. Daarvoor zijn de beste docenten en studenten nodig. De OOR ZWN

ziet het als taak het huidige aanbod van onderwijs en opleiding te verbeteren. Om het maximale uit onze studenten te halen, staat individualisering en persoonlijke ontwikkeling tot zorgprofessional  centraal. De OOR ZWN kiest daarbij voor opleiden in de context van evidence based medicine met een sterk wetenschappelijk profiel. Onze regio kan zich door het expliciteren van dit profiel nog meer onderscheiden

De OOR ZWN is in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor een stimulerend beleid en bevordering van een uitdagend opleidingsklimaat, de uitwisseling van kennis en ervaringen en samenwerking op inhoud, logistiek en financiën. Dit heeft zich vertaald in de volgende visie op leren en onderwijskundige uitgangspunten.

Lees nu 'Zorg voor de aios centraal' Visie en strategie OORZWN 2020-2023

 

Visie op opleiden

De OOR ZWN leidt (aankomende) zorgprofessionals op:

  • in een zorg- en onderwijsklimaat waarin de patiënt een centrale positie inneemt;
  • met oog voor de maatschappelijke context en maatschappelijke betrokkenheid. De (aankomende ) zorgprofessionals zijn bereid zijn een bijdrage te leveren aan een verbetering van de collectieve gezondheidszorg in Nederland die, samen met de patiënt, kunnen werken als teamspeler in een multidisciplinair zorgteam en die zijn handelen kan verantwoorden;
  • conform de laatste ontwikkelingen in het vakgebied op basis van evidence based medicine, best practice en veilige zorg.;
  • tot zorgprofessionals die sturing  kunnen geven aan hun individuele leertraject en levenslang blijven leren en ontwikkelen.

 

Visie op onderwijs 

  • Het overdragen van verworven kennis en ervaring aan collega zorgprofessionals en de maatschappij is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • Het verzorgen en faciliteren van kwalitatief goed onderwijs is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle aangesloten zorginstellingen ;
  • De kwaliteit van ons onderwijs wordt op een inzichtelijke en objectieve wijze getoetst;
  • Wij bieden studenten en docenten uitstekende onderwijsfaciliteiten;
  • Onze opleiders en gastdocenten zijn experts, professioneel geschoold zowel inhoudelijk als in didactische vaardigheden en hebben binnen het onderwijs zicht op een uitdagend carrièreperspectief;
  • Wij streven voortdurend naar vernieuwing en modernisering van ons onderwijs door inpassing van nieuwe onderwijsvormen en ICT toepassingen in afstemming met het praktijkveld;